LIMBA NOSTRA … [lèssicu, tèrmines, ortografia, morfologia, sintassi]

[NOTAS, DUDAS, CUSSÌGIOS]
Resp. redatzione Diegu Corràine

Prima pàgina > NARAMUS… NON… > "sartu" NON "campagna"

"sartu" NON "campagna"

giòvia 9 abrile 2020, de RED

In sardu, pro inditare sos terrinos in foras de bidda, naramus “sartu”, dae su latinu SALTUS, es.: "su sartu de Nùgoro; andamus a sartu; in ue nche sunt babbu tuo e frade tuo? In sartu!".
A dolu mannu, finas pro custu cuntzetu, oramai est triunfende un’italianismu inùtile, “campagna”.
Su tèrmine “campagna”, in càmbiu, podet èssere postu pro inditare sas “atziones chi cunsentint de otènnere una finalidade econòmica, polìtica, culturale, publitzitària, etc.”, es.: "campagna giornalìstica; campagna publitzitària; campagna promotzionale, etc". Sas chi non mancant mai, chi sunt semper de atualidade, sunt sas “campagnas publitzitàrias”. Làstima chi, però, custas campagnas siant fatas belle semper in italianu! Podiat èssere un’ocasione in prus pro mustrare e fàghere a manera chi su sardu siat normale in sa sotziedade e in su territòriu.