LIMBA NOSTRA … [lèssicu, tèrmines, ortografia, morfologia, sintassi]

[NOTAS, DUDAS, CUSSÌGIOS]
Resp. redatzione Diegu Corràine

Prima pàgina > NARAMUS… NON… > "Die internatzionale de sa limba materna" NON "Die internatzionale de sa (...)

"Die internatzionale de sa limba materna" NON "Die internatzionale de sa limba mama"

Cada annu su 21 de freàrgiu

sàbadu 20 freàrgiu 2021, de RED

In sos ùrtimos annos nos est capitadu de lèghere "limba mama" pro inditare sa limba natzionale nostra. Amus finas lèghidu "missa in limba mama".
In sardu est giustu a nàrrere "limba materna" si li cherimus dare su sentidu de s’ita. "lingua materna", de su fra. "langue maternelle", de s’isp. "lengua materna", de su cat. "llengua materna", duncas sa limba chi cadaunu de nois at imparadu dae sa mama, NON sa limba mama de su sardu!.

De seguru, sa locutzione "limba mama" est su calcu de s’ita. "lingua madre" (chi a dolu mannu leghimus a s’ispissu, ma est una faddina), tradutzione mala de s’ing. "mother language", chi, però (contra a s’aparèntzia) currispondet a "limba materna" e no a "limba mama", comente diat pàrrere (mother=mama, language=limba).

In realidade, "limba mama" est giustu, ma pro inditare sa limba dae ue su sardu, su frantzesu, s’italianu, etc. sunt derivadas, es.: "su latinu est sa limba mama nostra". Pro nois e sos àteros chi amus numenadu, duncas, sa "limba mama" est su LATINU. Difatis, finas in italianu esistint ambas locutziones ma cun valores diferentes: "lingua materna" VS "lingua madre".

Tando, cumbenit a nàrrere, si b’at bisòngiu, "libros in limba materna, missa in limba materna" o "libros in sardu, missa in sardu" ma NON "libros in limba mama, missa in limba mama".

Gasi etotu, est giustu "die internatzionale de sa limba materna" e NON "die internatzionale de sa limba mama".