LIMBA NOSTRA … [lèssicu, tèrmines, ortografia, morfologia, sintassi]

[NOTAS, DUDAS, CUSSÌGIOS]
Resp. redatzione Diegu Corràine

Finas su sardu tenet règulas, chi est mègius a rispetare e a connòschere.

Pro lèghere totu sa NOTA, incarcade in su tìtulu!